Rayos de sol
Rayos de sol
Rayos de sol

Patrick en edith van even

Patrick en edith van even

Tijdens ons verlof 4 jaar geleden via RayosDeSol een woning gekocht. En wat een service want letterlijk alles werd door hen afgehandeld. Advocatenbureau, notaris, nutsvoorzieningen,... regelen zij allemaal voor jou. Zelfs nadien staan zij steeds paraat om je met raad en daad bij te staan. Het is een vriendelijk, enthousiast en professioneel TOP-team. Dankjewel!

Contact us for more information


Searching? We will find it!

Fill your preferences within only a few minutes.

Within a few days you will receive a first selection of properties.

START NOW!

Contact us


Call me back


bg_customer_service

Register for free viewing trip


Conditions for the free viewing trip:

  • Maximum costs to be refunded 500 euro per viewing trip (2 persons)
  • Costs will only be refunded after purchasing a property with Rayos de Sol
  • The viewing trip will take place before 31st of December 2017
  • The viewing trip will completely be arranged with Rayos de Sol

This website uses cookies so that you have the best user experience. If you continue browsing you accept the aforementioned cookies and accept our cookies policy, click the link for more information.

Accept